Yucatanský poloostrov připomíná ementál

20. dubna 2018 v 9:39 | 100+1 / Vilém Koubek |  Soukromá ENCYKLOPEDIE

Yucatanský poloostrov připomíná ementál - jeho podloží je plné děr a tunelů. Ty se v některých místech spojují do masivních jeskynních systémů, z nichž mnohé jsou zaplavené. Nedávný objev potvrdil, že právě v této lokalitě Střední Ameriky se nachází nejrozsáhlejší zatopená jeskyně světa Sac Actun - 347,7 km.


Rájem pro zkoumání jeskyní, které vydávají fantastické poklady minulosti, se stal Yucatanský poloostrov ve Střední Americe. V porézní hornině si po miliony let razila cestu voda, a v podzemí tak vznikla nejhustší síť jeskyní na světě. Až do tohoto roku se za nejrozsáhlejší zatopenou jeskyni na planetě považovala yucatanská Ox Bel Ha (v překladu z mayštiny "tři vodní cesty"), jež se táhne v délce přes 270 km. Zatímco si však užívala svůj primát, v blízkém sousedství jí rostla konkurence. V roce 2007 speleologové zjistili, že jeskynní systémy Nohoch Nah Chich ("obrovská ptačí klec") a Sac Actun ("bílé jeskyně") jsou propojené. Ve speleologii platí "kanibalské" pravidlo silnějšího: Pokud se objeví nová spojnice mezi dvěma systémy, ten větší "pohltí" menší a předá mu své jméno. Sac Actun tak kromě Nohoch Nah Chich vstřebala ještě vedlejší Aktun-Hu a loni v květnu měřily veškeré tamní prozkoumané chodby 259,5 km. Soustava tudíž neměla žádnou konkurenci - kromě Ox Bel Ha.

"Tato rozsáhlá jeskyně tvoří nejbohatší podvodní archeologické naleziště světa. Zahrnuje víc než sto významných lokalit, z nichž některé dokonce nesou stopy po prvních obyvatelích Ameriky," tvrdí o Sac Actun Guillermo de Anda, ředitel projektu Gran Acuífero Maya, který v rámci jeskynního průzkumu hledá neznámé mayské památky. Touha po nových objevech vedla ke stále preciznějšímu mapování systému, pod jehož "rozrůstání" se podepsal především Robert Schmittner: Zmíněné jeskyni věnoval již čtrnáct let života.

Do hlubin se průzkumník pravidelně nořil s přesvědčením, že se na rozsáhlý komplex napojuje některá z menších jeskyní poloostrova. Letos v lednu se pak jeho tým vrátil ze Sac Actun se senzační zprávou: Předtucha se potvrdila - systém je spojen s nedalekou Dos Ojos ("dvě oči"). Ta se sice táhne v délce "pouhých" 84 km, nicméně poté, co ji Sac Actun "pohltila", se nakonec zrodila nejdelší zatopená jeskyně světa - s celkovými 347,7 km.

Význam Sac Actun však netkví jen v rekordní délce. Hlavní části systému tvoří tzv. cenoty, tedy zatopené závrty krasového původu, které lze nalézt v jeskyních s provalenými stropy a jež slouží coby zásobárny podzemní vody. Mayská civilizace považovala cenoty za posvátná místa a portály ke komunikaci s bohy. Na jejich dně se proto daří nalézat nejrůznější artefakty. Ve městě Chichén Itzá byly dokonce v závrtu objeveny lidské ostatky, a mnozí historikové se proto domnívají, že se cenoty využívaly také jako obětiště.


Ve Francii první Hyperloop s rychlostí až 1220 km/hod.

19. dubna 2018 v 13:02 | 100+1 |  Soukromá ENCYKLOPEDIE


Revoluční dopravní systém s podtlakovými tubusy a vysokorychlostními kapslemi vyroste ve Francii. První tubusy pro stavbu dorazily v minulých dnech do francouzského Toulouse. Společnost Hyperloop Transportation Technologies (HTT) se sídlem v Kalifornii zde oficiálně zahájila stavbu testovací hyperloopové trati. V provozu by měla být už letos.

V první fázi bude trať měřit 320 metrů a HTT tam budou testovat prototyp dopravní kapsle, která by se měla v budoucnu pohybovat rychlostmi až 1 220 kilometrů za hodinu. V roce 2019 by měla být v Toulouse zprovozněna trať o délce 1 kilometru. Podle představitelů společnosti HTT už hyperloop není koncept, ale standardní komerční projekt.


 


Miroslav Bárta - TEORIE KOLAPSU CIVILIZACÍ

13. dubna 2018 v 16:47 | Petra Horký |  Soukromá ENCYKLOPEDIE

VIDEOROZHOVOR - ZDE

MIROSLAV BÁRTA je šéf Českého egyptologického ústavu, expert na vzestupy a pády lidských civilizací. Dnes už jsou jeho teorie civilizačních kolapsů respektované po celém světě a prof. Bárta přednáší leaderům Evropy, představitelům americké armády, vědcům na prestižních univerzitách i nejširší veřejnosti.
____________________
"Kolaps civilizace není zánik, vymizení lidstva. Je to vlastně něco jako druhá strana mince, restart. Nedá se tomu nijak zabránit. Kolaps je období, kdy to, co nefunguje, se defacto odstraňuje, snižuje se složitost dané společnosti a hledají se nová efektivní řešení. Kolaps, který v dějinách lidstva vždycky v nějaké fázi přišel, nastolil vždy nové vize, nové ideály a nové "společenské smlouvy". Nyní nás čeká velký myšlenkový i technologický předěl. Mnoho lidí asi nepočítalo s tím, že se toho ještě dožijí, ale věřte tomu, přijde to hodně brzy." Článek s prof. Bártou - ZDE

SEDM PRAVIDEL, KTERÉ SE CYKLICKY OPAKUJÍ:
1. Každá civilizace trvá omezený čas.
2. Každá civilizace má jiný vývoj na vrchol i pád dolů.
3. Proces, který společnost vede na vrchol, zároveň vede i k úpadku.
4. Každá civilizace má své specifické chování, společenskou smlouvu.
5. Každá civilizace má svoje psané i nepsané zákony chování.
6. Každá civilizace se vyvíjí v jiných skocích, nelineárně.
7. Kolaps není zánik, ale transformační příležitost k obrodě.

JAK POZNÁTE PSYCHOPATY MEZI ZLOČINCI A POLITIKY?

9. dubna 2018 v 9:17 | MUDr. Radkin Honzák, CSc. |  ČESKÁ HISTORIE I SOUČASNOST "napřeskáčku"


Tito lidé nejsou v pravém slova smyslu nemocní, současně ale také nejsou zdraví. "Jiní" jsou v tom smyslu, že jim chybějí některé nervové struktury a proto vykazují zcela odlišné reakce na nebezpečí, na bolest, jejich impulzivita je špatně kontrolovaná, nechápou problematiku viny a trestu, a zcela jinak vidí smysl a cíl mezilidských vztahů, jsouce typickými predátory, vnímají své bližní jenom jako kořist.

1. Dovede velmi úspěšně působit na své sociální okolí. Má kouzlo osobnosti a často neodolatelný šarm. Umí se vetřít do přízně takovým způsobem, že oklame i profesionály. Jedna z vyšetřovatelek popsala svou zkušenost s již uvězněným psychopatem takto: "Posadili jsme se a první věc, kterou mi ten chlapík řekl, bylo, jak krásné mám oči. Během rozhovoru složil několik poklon mému vzhledu naprosto přirozeným, milým a neodolatelným způsobem, že jsem se začala cítit neobyčejně..., no neobyčejně půvabná a všechno jsem mu to spolkla, přestože jsem zvyklá dávat si na podobné manipulace pozor. Když jsem se pak ocitla venku, nemohla jsem uvěřit, že jsem schopná chytit se do takové pasti."

2. Má pocit grandiozity, narcismus, sebestřednost, představu o své nebetyčné ceně, významnosti a důležitosti. Váže se to logicky k předešlému, protože tím může druhé oslnit. "Říkají o mně, že neuznávám žádná pravidla. Není to pravda, uznávám. Ale jenom svá vlastní", prohlásila osoba s těmito rysy. Později z ní vypadlo, že ta spočívají v co nejrychlejším ulovení toho, kdo je ve společnosti jedničkou.

3. Má potřebu neustálého vzrušení, jinak je ohrožován nudou. Pohybují se "v rychlé dráze", vyhovuje jim styl "na hraně", kde se neustále něco děje. Mnoho z nich se dopouští kriminálních činů nikoliv pouze pro zisk, ale především pro adrenalinový pocit napětí. "Je to tak úžasné jít na letiště s ukrytou drogou! Panbože, jak to je vzrušující!" Obyčejná práce je k smrti nudí a tak je málokdy najdeme mezi úředníky. Krotkou výjimkou je Kristián.

4. Je patologickým lhářem. Umí fabulovat historky většinou o své velkoleposti, o svých plánech vyhlížejících navenek altruisticky, uvnitř však zcela prázdných, bezobsažných, nereálných. Na dotaz, zda snadno lže, odpověděla jedna žena se smíchem: "Jsem v tom nejlepší. A myslím, že to je proto, že na sebe občas prásknu něco nepěkného a oni si pak myslí, že když jsem schopná tohle přiznat, tak ostatní musí přece být také pravda."

5. Má neobyčejně vyvinuté manipulativní schopnosti. Přesvědčivě předestírá své plány, do nichž vplétá ostatní osoby, je-li konfrontován se zcela odlišnou pravdou, dovede se z toho bleskově vylhat. Nic ho nevyvádí z míry, naopak, výsledkem řady navzájem si odporujících prohlášení je nakonec zcela zmatené okolí. Umí perfektně využít pravidla sociální psychologie, že při prvním setkání, ale později také, je vřelost hodnocena nejvýše ze sledovaných charakteristik a její předstírání mu vynáší. Působí důvěryhodně a ví, jak to maximálně zneužít.

6. Zcela postrádá pocity lítosti nad čímkoliv, co udělal, chybí pocity viny, jakkoliv důsledky jeho činů mohou být tragické a z hlediska nezúčastněného hodnoceny jako hrůzné. Naprosto klidně a chladně prohlašuje, že se necítí vinen, necítí ani potřebu se událostmi nějak zabývat. "Podívejte se na to reálně," řekl muž, který svou oběť ztloukl do bezvědomí. "On stráví pár měsíců v nemocnici a já budu pro tři stovky tvrdnout v kriminále celé roky. Kdybych ho byl chtěl zabít, byl bych ho podříznul. Já jsem jen potřeboval prachy, no chápete to?" Takhle racionalizují všechno své antisociální chování, eventuálně je zcela popírají a obviňují kdekoho jiného. Litovat dokážou jedině sebe a vinu nacházet pouze na okolí.

7. Má zcela prázdný emoční život, navzdory předstírané vřelosti a občas dramaticky předváděným afektivním projevům trpí emoční chudobou. Jeho city jsou ploché a krátkodobé, oplakává-li svého psa, oplakává ve skutečnosti ztrátu majetku a symbolu statutu, nikoliv přítele. Je sobecký. Nemá ani sebemenší empatii. "Když jsem dělal tu banku, všiml jsem si, že se pokladní třese. Dokonce jí padaly z rukou peníze. Musela být pěkně rozrušená, a já nechápu proč. Kdyby na mě někdo namířil revolver, asi bych se bál, ale rozhodně bych nezvracel. A to nejsem robot, dovedu cítit vzrušení. Například při sexu, nebo když jdu do akce."

8. Citovou prázdnotu zaplňuje četnými sexuálními avantýrami, je promiskuitní, většinou má řadu krátkodobých manželství, souběžných vztahů. Běžné, tím méně pevné vztahy však nikdy neumí vybudovat, protože ostatní lidi - včetně partnerek - považuje za svůj majetek.

9. Je impulzivní, má nedostatečnou kontrolu vlastního chování, a to od dětství. V anamnéze objevíme již od školních let patologické lhaní, záškoláctví, šikanování, krádeže, předčasné získávání zkušeností s drogami, alkoholem, zbraněmi, sexem. Adolescence už bývá poznamenána závažnou kriminalitou. V témž stylu pokračuje. Chybí mu jakákoliv odpovědnost za vlastní činy, pokud za to někdo může, tak vždy jiní. Stále stojí na okraji společnosti, i ve vězení se dostává stranou od ostatních a je tam buď obáván, nebo ignorován. "Udělal jsem to, protože jsem to tak cítil," je běžná odpověď na dotaz po motivech, které nejsou často jasné ani nejbližším osobám. Manžel jedné obžalované vypověděl: "Najednou se zvedla od stolu a beze slova odešla z domova. Neviděli jsme ji půl roku. Proč to udělala, jsem se nikdy nedozvěděl..."

10. Vede parazitický způsob života, bezskrupulózně bere vše, chybí mu realistické dlouhodobé cíle. Běžný způsob obživy je pro něj nudný. Musí-li přesto u něj z jakýchkoliv důvodů setrvat, kompenzuje si své "oprávněné" potřeby, kde může. Pokud nekončí ve vězení jako násilník, pohybuje se vesměs na té straně zákona, které se slušní lidé vyhýbají. Tam se bohužel může dopracovat na vysokou pozici na společenském žebříčku.

Léčit je nelze, protože oni problém nemají a ani tvrdé vězení v Thajsku je nenapraví. Je lépe se k nim chovat jako k drátům na zem spadlým. A hlavně je nevolit!


MUDr. Radkin Honzák, CSc. je český psychiatr, publicista a vysokoškolský pedagog. Narodil se v roce 1939. Roku 1962 promoval na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Nejprve působil jako sekundární lékař v psychiatrické léčebně v Kosmonosech, v roce 1966 začal pracovat v Ústavu pro výzkum výživy (mj. výzkum spánku a stresu). V současnosti působí jako ambulantní lékař v centrech IKEM (pacienti s nezvratným selháním ledvin, transplantační program) a REMEDIS, jako sekundární lékař v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích a jako asistent na Ústavu všeobecného lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Specializuje se na na psychoterapii a je zastáncem psychosomatického (biopsychosociálního) přístupu. Pravidelně se na svém blogu vyjadřuje k současnému dění a jako autor je podepsán pod několika populárně-naučnými knihami o psychologii. V roce 2014 vyšla kniha rozhovorů Renaty Červenkové s Radkinem Honzákem s názvem Všichni žijem´ v blázinci: současnost očima psychiatra. Pedagogicky působí na 1. lékařské fakultě a Fakultě sociálních věd UK.

Další články


Kam dál