CRISPR obrátí naši budoucnost vzhůru nohama

5. listopadu 2019 v 8:40 | DVTV |  Soukromá ENCYKLOPEDIE
.
.
.


"Vědecká komunita je někdy až příliš slepá k tomu, co lidé dokážou, díky technologii CRISPR můžeme měnit DNA, je to strašně jednoduché, naučíme vás to za týden. Využití to může mít v protinádorové léčbě, daly by se tím vyřešit dědičně přenášené mutace," říká biochemik Vojtěch Adam, který pracuje na léku proti rakovině. VÍCE VIDEOROZHOVOR ZDE.

 


NANOTECHNOLOGIE v České republice

2. listopadu 2019 v 12:27 | Kamila Hamalčíková |  Soukromá ENCYKLOPEDIE
.
.
.


Na 250 subjektů veřejného a soukromého sektoru se v České republice zabývá nanotechnologiemi. A zájem o tento průřezový obor budoucnosti stále stoupá, zvláště mezi firmami. Vidí v něm šanci jak se vzdálit konkurenci a pouštějí se do průmyslového využití nanotechnologií, zejména do výroby nanomateriálů.

Do výzkumu nanotechnologií začaly v ČR ve velkém promlouvat strukturální fondy EU, především pokud jde o budování infrastruktury pro výzkum a vývoj a pořizování moderních laboratorních přístrojů kromě Prahy i v mimopražských regionech. S vcelku štědrou státní podporou roste i zájem vědců a firem o nanotechnologie. Touto problematikou se zabývá v současnosti 28 ústavů Akademie věd ČR. Hodně odborníků se této problematice věnuje a řeší nejvíce výzkumných projektů ve Fyzikálním ústavu Akademie věd ČR (FZÚ). Nanotechnologickou mapu Česka v posledních 5 letech rozšířilo nejméně 8 regionálních výzkumných center, které se ve větší či menší míře zabývají aplikovaným výzkumem nanotechnologií. Jejich vznik byl podpořen ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu ČR úhrnnou částkou 170 milionů EUR. Jedním z nich je Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů v Olomouci (RCPTM). V jeho laboratořích se zrodila např. univerzální metoda modifikace pevných materiálů nanočásticemi stříbra, která by měla nalézt uplatnění mj. při povrchové úpravě lékařských nástrojů. Podobná centra vyrostla v Liberci, Brně, Ostravě, Plzni a dalších místech ČR. Na dlouhodobou výzkumnou spolupráci akademické sféry s průmyslovými firmami v nanotechnologiích je zaměřeno rovněž 10 tzv. Center kompetence podpořených Technologickou agenturou ČR.
Více ZDE>Další články


Kam dál