Jak jsme přišli do Evropy?

9. srpna 2010 v 12:22 | Aťan |  ČESKÁ HISTORIE I SOUČASNOST "napřeskáčku"
První nálezy o působení člověka na evropském kontinentu nacházíme již ve starším paleolitu (800-600 tisici lety př. n. l.), kdy na náš kontinent poprvé vstoupil Homo erectus. Dosvědčují to nálezy v Maďarsku, Německu, Francii nebo v Přezleticích u Prahy.

ho
Homo erectus

Podle různých pramenů lidé přicházeli nejen z Afriky, ale také z Asie, kde se vyskytovaly vyspělejší formy člověka vzpřímeného - Pithecantropus a Sinatropus. Kolem r. 40 000 př. n. l. se odehrála válka druhů, v níž člověk dnešního typu porazil Neandrtálce a obsadil tak Evropu. Nejrychlejší vývoj byl na Předním Východě a v oblasti Středomoří, kde byly dobré podmínky pro počátky zemědělství.

Po skončení doby ledové se Evropa začala více osidlovat Indoevropany, a to z Předního Východu, přes Balkán až po severní oblast. V době železné pobřeží Baltského moře okupovali Germáni. Velká Británie, střední Evropa a Pyrenejský poloostrov byly pod vlivem Keltských kmenů. V Černomoří byli kočovní pastevci Skythové a na území dnešního Bulharska sídlily kmeny Thráků. V době římské se v Evropě začaly rozmáhat kmeny Germánů, které se spojovaly a často válčily nejen mezi sebou, ale i s ostatními státními útvary. Z těch nejznámějších to byly Alamani, Frankové, Sasové, Langobardi, Vandalové či Gótové.

V 1. stol. př. n. l. českou kotlinu osídlili převážně Keltové (obecně střední Evropu). Jejich prvotním plánem bylo, že česká země se stane jejich cílovou zemí. Začali zde stavět svá opevnění = opida. Byla stavěna na strategických místech - Stradonice u Berouna, Vizovice na Moravě, sedlo nad Albrechticemi na Sušicku (902 m.n.m.). Na území Čech a Moravy se konkrétně zabydlel kmen Bójů a na Slovensku kmen Kotýnů. Podle kmene Bójů naše země dostala své jméno Boiohemum - Bohemie = Čechy. Kromě opid nacházíme pozůstatky po Keltech i v názvech řek - Labe, Jizera. Kolem roku 0 odtud Keltové mizí, dochází ke všeobecnému ústupu Keltů ze střední Evropy. Historicky to nikdy nebylo vysvětleno. Jejich civilizace byla značně vyvinutá, zpracovávali hlavně kůže.

Po Keltech, na přelomu našeho letopočtu, k nám přicházejí Germáni. Germáni nechápali českou zemi jako zemi cílovou, ale jako zemi tranzitní. Jejich konečným cílem byly římské linie Limes Romanus na Dunaji a usazení se ve dvou římských provinciích Panonii a Norice. Chtěli svézt rozhodující zápas s římskými legiemi. K nám se dostal kmen Markomanů, na Slovensko Kvádové. Náčelníkem Markomanů byl Marobud. Zůstaly po nich některé názvy řek - Vltava, Sázava. Historicky je sporné, do jaké míry byly tyto kmeny vyspělé. V boji používali kruté metody. Byli nositeli křesťanských představ. Na přelomu 3. a 4. stol., kdy Germáni opanovali hlavně Itálii a Řím, končí zde i jejich pobyt. Vlivem procesu stěhování národů do české kotliny přicházejí Slované z jejich pravlasti mezi Dněstrem a Dněprem. Turko-tatarské kmeny měly vliv na jejich posun. V r. 375 proces odstartoval příchodem Hunů do Evropy. Za 200 - 250 let mají na vytváření prvních obranných útvarů politických vliv Avaři.

tab2
steh
Mapa Evropy v době stěhování národů. Šipky ukazují směry postupu jednotlivých kmenů. Šrafovaně jsou vyznačeny oblasti usídlení Germánů na území římské říše.

Ve 4. století nastalo stěhování národů, vyvolané tažením kočovných Hunů z východní Asie do Evropy. Přibližně v této době se do Evropy dostávají také kmeny Slovanů, které se usazují nejen ve střední Evropě, ale také na Balkánském území. V 5. a 6. stol. se situace v důsledku zániku Západořímské říše a velkých migrací velmi proměnila, vznikají raně středověké státy. Vizigóti se usazují okolo Toleda na Pyrenejské poloostrově, Germáni vytlačili Kelty z Velké Británie.

Slované, dlouho před osídlením české kotliny, svým životem vytvářeli ekonomii trvající několik stovek let. Byli to pohané - věřili v bohy, bůžky. Historickou tradicí zde vznikly představy o jejich nenásilném, klidném a jakoby plně humanitním životě. Historická logika říká, že pokud měli obstát v nelítostných bojích, museli být i oni silní a neúprosní. Jejich sjednocovací proces na území české kotliny nastal v 7. stol. zásluhou franského kupce Sáma. Sámova říše existovala v letech 624-659, nebo 626-661. GENETIKA ČECHŮ ZDE

 


Komentáře

1 JUDrKarelVlk JUDrKarelVlk | E-mail | 22. listopadu 2014 v 16:23 | Reagovat

Mám rád historii naší země.Ranný středověk mě zajímá.Máte zde malou chybu.Marobud nebyl náčelníkem Kvádů, ale Markomanů

2 Aťan Aťan | 22. listopadu 2014 v 16:26 | Reagovat

[1]: Díky moc, jdu to hned napravit..

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.