Komunisté za jedinou noc rozprášili katolickou církev

19. května 2011 v 19:35 | History revue |  ČESKÁ HISTORIE I SOUČASNOST "napřeskáčku"

Konec února-červen 1948
Zneužitý arcibiskup
Už 27. února ministr spravedlnosti Alexej Čepička zakazuje vydávání katolických periodik. 14. června nechává právě zvolený prezident Klement Gottwald v pražských kostelech znít zvony a arcibiskupa Josefa Berana zneužívá k tomu, aby mu v chrámu sv. Víta odsloužil oslavnou bohoslužbu Te Deum. Jak novopečený prezident arcibiskupovi za tuto službu poděkuje? Již týden po své volbě v Rudém právu prohlašuje: "Náš lid nemá jiné volby. Musí v církvi vidět nepřítele!" 7000 kněžím, 2800 řeholníkům a 12 000 řeholnicím nadcházejí bezbožné časy. Ruší se církevní školy, náboženské a charitativní organizace. Bez náhrady je znárodněno 108 církevních nemovitostí…

Vánoce 1949
Provokace, nebo zázrak?
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti u Ledče nad Sázavou nijak nevyniká nad ostatní venkovské svatostánky. Přesto tu 11. a 25. prosince 1949 dochází k zázraku, nebo spíše podvodu. Během kázání místního faráře Josefa Toufara (1902-1950) se zdánlivě samovolně rozpohybuje půlmetrový kříž na hlavním oltáři. "Zázrak, stal se zázrak!" šeptá si zakrátko celý kraj. Lidé se do Číhoště sjíždějí autobusy, jen aby se přesvědčili na vlastní oči. Že by se snad jednalo o provokaci Státní bezpečnosti, která touží exemplárně ztrestat číhošťského faráře, to si připouští jen málokdo.

Leden-únor 1950
Jasná vražda
28. ledna 1950 je pod rouškou noci a bez zatykače odvlečen "čarodějný farář" Josef Toufar ze své fary až do kriminálu ve Valdicích u Jičína. Tam je nelidsky mučen. "Přes zeď jsem slyšel Josefa křičet bolestí, naříkat, modlit se…," popisuje později jeho spoluvězeň, želivský opat Vít Tajovský (1912-1999). Nebohý farář Toufar podléhá vnitřním zraněním 25. února 1950. "Byl neobyčejně surovým způsobem utlučen k smrti, řekl bych jasná vražda," vypovídá - pod slibem anonymity - jeden z farářových ošetřujících lékařů. Stavidla bolševického násilí jsou otevřena dokořán.

Konec února-začátek dubna 1950

Padají tresty
Do konce zimy 1950 jsou postupně k vysokým trestům odsouzeni opat Vít Tajovský (20 let žaláře) nebo novoříšský opat Augustin Machalka (25 let odnětí svobody). Břevnovskému opatu Anastázi Opaskovi (1913-1999), jenž byl zatčen již v září předchozího roku, je zase původní trest zpřísněn na doživotí.

V druhém sledu zatýkání, které probíhá v průběhu března 1950, je zbavena svobody desítka dalších významných náboženských autorit, vesměs bývalých šéfredaktorů katolických periodik či pedagogů zrušených teologických fakult. V tomto období se navíc k mozkům Akce K, Gottwaldovi a Čepičkovi, přidává ještě generální tajemník KSČ Rudolf Slánský (1901-1952, sám později popraven po vykonstruovaném procesu). Právě Slánskému je brzy svěřen dohled nad celou akcí, která nemá mít (s výjimkou SSSR) v celém východním bloku obdoby.
13. DUBNA 1950, 21.00-22.00
Vlčáci proti beránkům
V plné pohotovosti jsou tisíce příslušníků StB, stovky nákladních aut a desítky psovodů s německými ovčáky. Akce K se právě rozjíždí naplno. Na brány 247 klášterů po celém Československu buší pěsti bolševické zvůle. Obyvatelé klášterů, kteří - ať se děje cokoli - milují bližního svého, pokorně vycházejí ze svých ubikací a nastupují do přistavených náklaďáků. Již ve 22.00 hodin tak může dojít k nezřízenému rabování. Bezpočet obrazů nebo plastik a doslova miliony vzácných svazků knih budou navždy znehodnoceny a ztraceny.

Noc z 13. na 14 dubna 1950
Dokonalý zločin
Zatímco je 2376 zatčených řeholníků rozváženo do internačních táborů, z kláštera v Rajhradě na Moravě se nenávratně ztrácí 37 kilogramů zlata, z klášterní knihovny v Želivu je zase 45 000 knih svezeno do sběrných surovin. Vše přitom probíhá bez většího zájmu prostých lidí. K jistému odporu dochází jen na několika místech na Slovensku, především v podtatranském Podolínci. Tam musí režim dokonce sáhnout ke střelbě do davu, který se odvažuje osvobodit internované mnichy. "Akce K se zdařila na výtečnou," mohou si už k ránu přiťuknout Slánský a spol. Právě srazili na kolena jednoho ze svých úhlavních ideologických nepřátel. (celý článek)
Zdroj: HISTORY REVUE
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.