Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby ČR 2010

25. září 2011 v 10:44 | BIS |  ČESKÁ HISTORIE I SOUČASNOST "napřeskáčku"

VÝROČNÍ ZPRÁVA BIS 2010 - ZDE


...krátká ukázka ze Zprávy:

1.2 Ochrana významných ekonomických zájmů
Správa státního majetku

Bezpečnostní informační služba průběžně informovala oprávněné adresáty o hospodářských rizicích spojených se správou státního majetku, která se v roce 2010 týkala podobných oblastí a vycházela ze stejných jevů jako v předchozím období. Docházelo k selhávání některých zástupců státu, kteří se tak účastnili vyvádění majetku ze státních institucí. BIS identifikovala nestandardní a netransparentní jednání jak soutěžitelů, tak zadavatelů ve výběrových řízeních ke státním zakázkám. Mezi časté jevy patřily provázanost veřejného zadavatele a uchazeče o zakázku, snaha o přidělení veřejné zakázky bez výběrového řízení, úprava zadávacích podmínek ve prospěch předem vybraného zájemce, nadhodnocování zakázky, ovlivňování členů hodnotící komise, nebo zadávání zakázek na nepotřebné služby. Ekonomické zájmy státu při různých typech výběrových řízení ohrožovaly také vzájemné dohody uchazečů o ceně a vítězi zakázky. V některých případech tím uzavřená skupina společností omezila konkurenční prostředí a snížila tak možnosti státu dosáhnout v zakázkách optimální ceny. (To je sice hezké, že to BIS konstatuje, ale kdo si konkrétně půjde sednout??? - pozn. autora blogu)

Příkladem netransparentního a nehospodárného chování představitelů některých institucí byly nestandardní postupy některých zaměstnanců Správy železniční dopravní cesty při zadávání veřejných zakázek. Takové jednání umožnilo vybraným uchazečům rozdělit si zakázky mezi sebou anebo koordinovat výše podávaných nabídek do výběrových řízení. Konečné ceny za zakázky tak nebyly optimální pro stát, ale pro soukromé subjekty.

Podobně jako v předchozím roce Lesy ČR přitahovaly pozornost lobbistů a podnikatelů, kteří se snažili získat podíl na jejich veřejných zakázkách. BIS zachytila pokusy o manipulaci se zadávací dokumentací, nestandardní zadávání zakázek nebo rozšiřování již uzavřených smluv o nevýhodné dodatky.

U části nakupovaných služeb vynaložené náklady zřejmě neodpovídaly skutečnému objemu odvedených prací a běžným cenám na trhu. V některých případech byla otázkou i jejich nezbytnost pro státní podnik.

Hlavním rizikem připravované komplexní zakázky na odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací státních podniků je neopodstatněné navýšení částky, kterou stát za její realizaci zaplatí. To může být způsobeno nadhodnocením nabídek či případnou dohodou zájemců. Výslednou podobu zakázky může negativně ovlivnit také způsob vykazování provedených sanačních prací, který je obtížně kontrolovatelný.

Některým soukromým subjektům se podařilo úspěšně ovlivnit legislativní proces. Terčem lobbistického tlaku se staly předpisy z oblasti regulace hazardu a energetiky. Silné zájmové skupiny dokázaly prosazovat své cíle na všech úrovních tvorby právních norem. (Snad proboha víte kdo, ne? Jsou snad totálně beztrestní??? - pozn. nasraného autora blogu)

Hospodaření strategicky významných společností se státní účastí

Předmětem zájmu BIS byly společnosti s majetkovou účastí státu a se strategickým významem pro komunikační, dopravní, finanční a energetickou infrastrukturu (např. České aerolinie, Česká pošta, České dráhy, ČD Cargo, Česká exportní banka, Exportní garanční a pojišťovací společnost, ČEZ), jejichž případná ekonomická nestabilita by měla závažné dopady na ekonomické zájmy nebo bezpečnost ČR.

Dlouhodobým jevem, který negativně ovlivňuje tyto společnosti, je relativně slabá pozice vlastníka usnadňující nehospodárné chování managementu. Vedení některých společností (kterých, hergot??? kde jsou konkrétní jména odpovědných lidí?) cíleně omezovalo kontrolní a řídící roli státu. Využívalo k tomu např. zkreslené a neúplné informování dozorčí rady, osobních vazeb mezi managementem a představiteli kontrolních a regulačních orgánů.

Nedůsledná role státu jako vlastníka je pak rozhodujícím faktorem, který dává relativně široký prostor pro možné poškozování státem ovládaných společností ve prospěch soukromých subjektů prostřednictvím zmanipulovaných veřejných zakázek, obcházení zákona o veřejných zakázkách, nadhodnocování akvizic, nevýhodného prodeje majetku nebo nákupu nepotřebných marketingových, poradenských a právních služeb. Další rizika představovaly nevýhodně nastavené smlouvy o poskytování služeb nebo majetku jiným soukromým subjektům pro jejich vlastní podnikatelskou činnost. (Známe stav, BIS zná viníky - a příště si gaunery zvolíme zas??? Proč nejsou už dávno za mřížema, kurňa???)
 


Komentáře

1 hmmmmm hmmmmm | 5. října 2011 v 23:16 | Reagovat

hmmmmm

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.