Nový speciální policejní útvar "KOBRA"

25. června 2014 v 9:36 | BusinessInfo.cz |  ČESKÁ HISTORIE I SOUČASNOST "napřeskáčku"
Speciální policejní útvar KOBRA bude vyšetřovat daňové úniky nad 150 milionů korun. Kromě represe je důležité také zjednodušit daňový systém v České republice.


Velké ryby, organizovaný zločin a mafie s desítkami nastrčených bílých koní se až dosud nemusely bát, že proti nim protikorupční policie důrazně zakročí. Od vzniku nového policejního útvaru Kobra, zaměřeného na daňovou kriminalitu, si proto po více než dvaceti letech "drancování státní kasy" slibujeme výraznou změnu.

Útvar je složený ze zástupců Policie ČR, daňové a celní správy a Ministerstva financí. Právě tato kombinace by měla být hlavním přínosem a silnou stránkou útvaru. "Skloubením zkušeností a metod všech uvedených orgánů by mělo přispět k účinnějšímu odhalování daňových úniků a efektivnějšímu výběru daní. Takový útvar je ve světě běžným nástrojem, přičemž by bylo možné říci, že se jedná o nástroj nezbytný," komentuje vznik útvaru mluvčí Hospodářské komory Lenka Vodná.

Činnost Kobry byla oficiálně zahájena 15. června, avšak již před jejím startem začali policisté, celníci a daňoví specialisté z finanční správy spolupracovat, tipovat kauzy daňových úniků a koordinovat řízení, která jsou v souvislosti s nimi vedena.

Členové Kobry se zabývají identifikaci, odhalování a potírání vybraných daňových úniků jak po stránce daňové, tak po stránce trestní. Společné řešení případů zajišťuje dokonalý přístup k informacím a důkazním prostředkům, které budou v rámci řízení využitelné pro všechny zúčastněné strany.

V rámci Policie ČR je do činnosti "Kobry" zapojen Útvar odhalování korupce a finanční kriminality. Policisté se v rámci útvaru budou zabývat podvody se škodou přes 150 milionů korun. Jde o vyčleněný okruh kriminalistů útvaru, kteří mají dostatečné zkušenosti s daňovou trestnou činností. Tým, ve kterém působí rovněž analytici, metodik v oboru daňové problematiky a specialista na zajišťování výnosů z trestné činnosti, bude v budoucnu ještě posílen.

Celní správa do společného týmu dodala specialisty z Útvaru pátrání a analýzy a v neposlední řadě i správce daně a jednotky mobilního dohledu. Jejich nasazení je maximálně flexibilní podle povahy realizované kauzy a potřeby vzájemného sdílení informací u potencionálních daňových úniků s cílem zabránit jim již v zárodku.

Finanční správa zapojila do činnosti Kobry hlavně pracovníky zabývající se řízením rizik při správě daní. Tito specialisté se ve spolupráci s ostatními členy týmu operativně podílejí na potlačování úniků na daních. Využijí při tom dřívějších zkušeností z mnoha kontrolně-exekučních akcí zaměřených na odhalování daňových podvodů na dani z přidané hodnoty.

Jak uvedl Nejvyšší kontrolní úřad na začátku letošního února, činily nedoplatky na daních v roce 2012 zhruba 135 miliard korun.

___________
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.