Historie omamných látek

29. srpna 2018 v 11:35 | Lidé a země / Tomáš Beránek |  Soukromá ENCYKLOPEDIE


Nejstarší používání konopí jako drogy v indické kultuře je doloženo z období asi 1500 let př. n. l. ve starých védách. Úzce souvisí s uctíváním hinduistického boha Šivy, ochránce konopných plantáží. Gaňdžá bývá obětována u jeho soch a obrazů, zejména během svátku Šivratrí. Rovněž někteří potulní asketové kouří čaras. Při rituálních obřadech během svátku Hólí lidé pijí nápoj zvaný bhang, který obsahuje květy konopí. Věří, že tato část rostliny pochází přímo ze Šivova těla a přidáním do nápoje se z něho stává elixír života, očišťující duši od hříchů. Pokud se však bhang požívá mimo posvátné rituály, je to považováno za hřích.


Nejběžnějším návykem Indů je žvýkání betelu. Tzv. betelové sousto je složeno z listů pepřovníku betelového (Piper betle) a oříšků arekové palmy (Areca catechu) a může do něho být přidáno vápenné mléko, hřebíček a kardamom. Má povzbuzující a antiseptické účinky, arekolin slouží proti parazitickým červům. Neznalého návštěvníka indického subkontinentu mohou vyděsit dásně a zuby krvavé barvy, nepřehlédnutelná známka užívání betelu. I s tvrdší drogou může cestovatel po Indii běžně přijít do styku. Na nejrůznějších místech ho oslovují drogoví dealeři tichým hlasem: "Want hash?" Při jízdě našlapanými dopravními prostředky se často setkáváme s lidmi, kteří si do úst sypou záhadný prášek z malého balíčku, jehož obsah nabízejí svým spolucestujícím se slovy: "Dej si, budeš happy!"

Konopí
Konopí seté (Cannabis sativa) je teplomilná jednoletá rostlina z čeledi konopovitých (Cannabaceae) původem ze střední Asie. Vzpřímené stonky dorůstají výšky 2-5 metrů. Samčí rostliny jsou menšího vzrůstu a méně olistěné. Vejcovité plody skrývají šedá až tmavohnědá, často mramorovaná semena. Konopí se tradičně využívá jako olejnina a rostlina přadná. Je náročné na živiny a vodu, seje se od půli dubna do půli května, sklízí se před dozráním všech semen. Konopné vlákno má vynikající technické vlastnosti, je pevné a odolné vůči hnilobě i povětrnostním vlivům. Používá se k výrobě plachet, oděvů, provazů a lan. Méně jakostním vláknem zvaným koudel se utěsňuje vodovodní potrubí. Ze semene, které obsahuje až 35 % oleje, se vyrábí laky, fermeže i kosmetické a stolní oleje s vysokým obsahem nenasycených mastných kyselin. Konopné pokrutiny s obsahem kolem 27 % bílkovin se používají jako krmivo.
Podle Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961 "cannabis" značí "kvetoucí nebo plodící vrcholky konopí (kromě semen a listů, které nejsou doprovázeny vrcholky), ze kterých nebyla extrahována pryskyřice", ale v běžném žargonu zahrnuje označení "cannabis", "marihuana" nebo "hašiš" řadu různých přípravků z konopí, známých pod stovkami domácích jmen.

Hašiš
Hašiš je lehká droga, tvořená pryskyřicí z konopí setého. Získává se buď třením květenství samičích rostlin (na rukou se pak vytváří vrstva pryskyřice - tzv. čaras), nebo extrakcí v organických rozpouštědlech (např. v lihu či éteru), které se pak odpaří. Nejdostupnější a asi i nejčistší způsob je separovat pryskyřici přes jemné síto. Má hnědou nebo tmavě zelenou až černou barvu. Je pevného skupenství, po zahřátí měkne. Podobně jako u marihuany, s níž se běžně kombinuje, je účinná látka tetrahydrocannabinol (THC).
Účinky jsou závislé na typu osobnosti. Čas je vnímán zkresleně, plyne velmi pomalu. Zvuky a barvy jsou vnímány jasněji, při požití větších dávek mohou přejít až ve zrakové nebo sluchové halucinace. Objevují se pocity depersonalizace, někdy i poruchy krátkodobé paměti. Negativní účinky (kromě běžných spojených s kouřením a s poruchou plic) nejsou známy.
Při užívání se nejčastěji kostička hašiše (většinou méně než 250 miligramů) nahřeje zapalovačem, nadrolí se, smíchá se s tabákem a ubalí se hašišový joint. Může se též kouřit samotný ve vodní dýmce. Intoxikace pak trvá necelou hodinu. Dá se používat i ústně, pak je potřeba větší množství (asi 2 g). Protože účinná látka je rozpustná v tucích, míchá se často s jogurtem nebo cappuccinem. Intoxikace pak trvá dvě až tři hodiny.
V České republice je hašiš ilegální droga. Na černém trhu se nejčastěji objevuje marocký hašiš (není tak kvalitní jako např. afghánský nebo nepálský). Množství 1 gramu představuje kvádr veliký asi 15x84 mm. Nekvalitní hašiš se pozná podle toho, že se drolí, kdežto hašiš nazývaný "plastik" je vysoce kvalitní, protože obsahuje hodně pryskyřice a připomíná spíš plastelínu. Hašišový olej se k nám nedováží.

Marihuana
Jako marihuana je označována droga, která je složena z usušených a rozmělněných listů a vrchní rostlinné okvětní části různých druhů s obsahem tetrahydrocannabinolu (THC) vyšším než 0,3 %. Bývá označována mnoha různými názvy jako tráva, gaňdžá, hulení či skaňour. Název marihuana je počeštěná verze španělského označení marijuana. Označení marjánka je archaismus a v současné době se příliš nepoužívá.
Marihuana se obvykle plní čistá nebo smíchaná s tabákem do cigaret, dýmek či vodních dýmek a kouř z hořící látky se vdechuje. V Indii se marihuana smíchaná s tabákem žvýká. Rovněž se může jíst (přidává se do koláčků) nebo se přepustí s máslem či olejem (marijánkové máslo). V České republice je velice populární mléko, které se několik hodin vaří s méně hodnotnými částmi rostliny.
Účinky se v případě kouření dostavují do deseti minut, u silnějších vzorků i po pár sekundách a může přetrvávat 1-4 hodiny. Nízké dávky vedou k navození klidu a vzrůstajícího pocitu dobré pohody, doprovázené stavem zasněného uvolňování, pocitem hladu, zejména chuti na sladké. Změny ve smyslovém vnímání (živější vnímání zrakových, sluchových, čichových, hmatových a chuťových vjemů) mohou být doprovázeny pronikavými změnami ve způsobu myšlení a jeho vyjadřování. Velmi se prohlubuje i prožitek z hudby. Při vyšších dávkách nastupuje takzvaná "vysmátost", kdy se uživatel směje všemu a sám neví proč. Někdy tyto záchvaty mohou trvat i desítky minut. Po stavu euforie nastává stav, kdy člověk nemyslí vůbec na nic a jen kouká do prázdna nebo se mu chce spát. Uživatelé tento stav popisují jako velice příjemnou relaxaci.
V případě, že se marihuana jí, nastupuje účinek později (hodina i více) a efekt trvá déle (i přes dvanáct hodin). Kromě rekreačního užívání je konopí často využíváno i pro své terapeutické efekty, které zahrnují zmírnění subjektivně nepříjemných symptomů u řady onemocnění (nechutenství, deprese, křeče, bolesti kloubů, alergie a některé psychotické stavy) nebo zmírnění vedlejších účinků řady léčiv.
U některých lidí droga vyvolává pouze slabý účinek, případně žádný. Kouření zvyšuje riziko bronchitidy a jiných plicních onemocnění. Pravidelní uživatelé bývají apatičtí a letargičtí, zanedbávají práci i osobní vztahy. Zvyšuje a následně snižuje krevní tlak a zvyšuje tepovou frekvenci. Existuje teorie, podle které u mužů klesá plodnost. Metabolické produkty rozkladu účinných látek obsažených v konopí se z těla vylučují jen velmi pomalu, mají tendenci se ukládat v tukové tkáni. Uživatelé mají často zarudlé oči a vyskytuje se i mírné zadrhávání při mluvení. Případ smrti z předávkování není znám. Podle některých vědeckých studií marihuana působí proti rakovině.


Joint - je cigareta obsahující sušenou marihuanu s tabákem nebo bez tabáku, který funguje jako katalyzátor - pomáhá hoření, protože marihuana nedoutná. Množství marihuany v jointu se pohybuje podle zkušenosti, chuti a počtu kuřáků. Název pochází ze skutečnosti, že cigareta je sdílena několika kuřáky mezi sebou.
Blunt - je marihuanový "doutník", kdy se místo papírku použije list tabáku, zpravidla z vysypaného doutníku. Tento způsob kouření je rozšířen hlavně v USA, odkud se začal v poslední době šířit do Evropy. V současné době je i u nás možné koupit předpřipravené tabákové listy s různými příchutěmi, do kterých je možné blunt ubalit ihned, bez obtížného vysypávání doutníku. Blunt se zpravidla balí čistý, jako podpora hoření tady slouží tabákový list.
Bong - je přenosná jednoduchá vodní dýmka. Při kouření je marihuana uložena v kotlíku a prochází přes vodní lázeň, kde se kouř ochladí a ve vodě zůstane podstatná část nečistot, takže je kouření méně škodlivé. Velikost bong se pohybuje od malých kapesních modelů a až po velké metrové obry. Některá bonga jsou navíc u náústku zúžená, takže je do nich možné vložit led, aby se kouř ještě více ochladil.
Skleněnka - je malá skleněná trubička s takzvaným kotlem, tzn. s rozšířením na konci, kam se nacpe marihuana, která se zapálí a vdechuje. Skleněnka bývá většinou dlouhá jako cigareta, ale existuje i ve spoustě provedení a v mnoha barvách.
Šlukovka - je většinou malá dřevěná dýmka se síťkou v kotli. Do kotle se sype čistá marihuana a princip kouření je totožný jako u skleněnky. U malých šlukovek se může stát to, že plamen prošlehne až do krku a nepříjemně popálí rty nebo jazyk.